OSADCZE PIERŚCIENIE SPRĘŻYNUJĄCE

Pierścienie osadcze sprężynujące typu Z

Pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne „Z” wg PN-81/M-85111/DIN 471. Pierścienie osadcze sprężynujące do wałów z rowkiem obejmują zakres średnicy wałka 5 -500mm. Posiadają kształt mimośrodowy, równomiernie dociskają całym obwodem pierścienia do rowka. Przenosząobciążenia poosiowe. Zakłada się je i demontuje poosiowo za pomocą specjalnych szczypiec.Oferowane są też w wydaniu wzmocnionym i nierdzewnym.

Pierścienie osadcze sprężynujące typu W

Pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne „W” wg PN-81/M-85111/DIN 472. Pierścienie osadcze sprężynujące do otworów z rowkiem obejmuję zakres średnicy wałka od 10 -500mm.Posiadają kształt mimośrodowy, równomiernie dociskają całym obwodem pierścienia do rowka.Przenoszą obciążenia poosiowe. Zakłada się je i demontuje poosiowe za pomocą specjalnychszczypiec. Oferowane są też w wydaniu wzmocnionym i nierdzewnym.

Płytki osadcze sprężynujące do zakładania promieniowego

Płytki osadcze do zakładania promieniowego wg DIN 6799 stosuje się tam gdzie nie jest możliwymontaż pierścieni w kierunku osiowym, np. ze względu na uprzednie ułożyskowanie wału, czy to zuwagi na bardzo długi wał. Pierścienie do zakładania promieniowego wsuwa się do rowkabezpośrednio z bloku (promieniowego). Z uwagi na jednostronny rozkład masy, dopuszcza się jetylko przy mniejszych prędkościach obrotowych. Stosuje się je do sworzni o małej średnicy lub naosiach. Oferowane również w wydaniu nierdzewnym.