MECHANICZNE USZCZELNIENIA ŚLIZGOWE FEDERAL MOGUL GOETZE

Zastosowanie uszczelnień ślizgowych: - w pojazdach gąsienicowych,gdzie wymagana jest skuteczna ochrona ułożyskowania rolek bieżnych,podporowych i zwrotnych,piast lub osi napędów kołowych przed przenikaniem mediów ściernych takich jak pył,piasek,błoto,kamienia,ziemia itp.

- gdy prędkości obwodowe są wysokie i dochodzą do ok. 10m/s

- tam, gdzie możliwe jest odprowadzenie wydzielającego się ciepła na powierzchni współpracujących ze sobą pierścieni metalowych za pomocą czynnika smarnego

- tam, gdzie możliwe jest zapewnienie ciągłego pokrycia powierzchni uszczelniających środkiem smarnym w celu zapobiegnięcia tzw. ”zgrzaniu na zimno”

- tam, gdzie należy zminimalizować tarcie

- tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed powstającą korozją podczas długich postojów maszyn i urządzeń

- tam, gdzie wymagana jest możliwość regulacji parametr pracy uszczelnienia w zależności od warunków zastosowania

- tam, gdzie niewskazany jest wyciek oleju na zewnątrz układu podczas postoju maszyn i urządzeń

Przedstawione profile uszczelnień mają charakter poglądowy. Oferujemy również uszczelnienia wykonane na indywidualne potrzeby klienta.