USZCZELNIENIA DO RUCHÓW POSUWISTO – ZWROTNYCH

Uszczelnienia z grupy U

Wykorzystywane są do uszczelniania węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym. W zależności od budowy uszczelnienia a także materiału, z którego został wykonanyzastosować je można w warunkach ciśnień do 16 MPa jak również i tam gdzie wymagana jestwysoka niezawodność, szczelność i trwałość przy ciśnieniach do 35 MPa.

Pierścienie VG/VT

Wykonane są odpowiednio gumy i z tkanino-gumy. Uszczelniają w wynikunacisku warg na powierzchnie współpracujących części. Uszczelnienia te posiadają węższe wargiod pierścieni typu U i są pozbawione klasycznej części grzbietowej. Współpracują z pierścieniami:podporowym i dociskowymi, które wspomagają ich pracę. Pierścienie nie powinny pracować „solo”ze względu mniejszą skuteczność uszczelniania. Pakiet winien składać się maksymalnie z 5 – 6 pierścieni i montowany na przemian z VT i VG.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe typu DT1

Są trzyelementowymi pakietami wargowymi, zalecanymi do uszczelniania tłoków cylindrów hydraulicznych. Wykonane są z gumy wzmocnionej tkaniną, co umożliwia ich zastosowanie w ciężkich warunkach pracy. Ze względów montażowych stosowanie pakietów DT1wymaga dzielonego tłoka.Pakiety DT2 i DT3 są wieloelementowymi tkaninowo-gumowymi pakietami uszczelniającymi,służącymi do uszczelniania tłoczysk cylindrów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkachnp: prasy nurnikowe, kuzienne, maszyny rolnicze.

Zestawy uszczelniająco – prowadzące

(kompakt dwustronny wieloelementowy z dwoma pierścieniami poliestrowymi ciśnieniowymi współpracującymi ze środkowym pierścieniem cym gumowym i pierścieniami oporowo – prowadzącymi)Mają zastosowanie w węzłach z elementami o względnym ruchu posuwisto – zwrotnym, zwłaszcza tłoków w cylindrach, na przykład hydraulicznych, siłownikach dwustronnego działania. Nowoczesna konstrukcja zespołuuszczelniająco – prowadzącego eliminuje bezpośredni kontakt tłoka z cylindrem dzięki zachowaniuszczelności i stosunkowo małych oporach tarcia. Zastosowanie daje korzyści w postaci: - uproszczenia konstrukcji tłoka,

- skrócenia długości tulei cylindrowych,

- zmniejszenia martwej długości cylindra

- łatwiejszego montażu.

Zestawy uszczelniające typu OW

Są to dwuczęściowe uszczelnienia pracujące na tłoczysku składające się z profilowanego pierścienia uszczelniającego wykonanego z kompozytu PTFE współpracującego z tłoczyskiem oraz gumowego pierścienia O podporowego typu O-ring jako elementu napinającego. Zestawy uszczelniające wykazują dużą skuteczność jako uszczelnienia pierwotne (pierwsze od strony komory uszczelnianej) współpracując z uszczelnieniami wargowymi lub bliźniaczymi w systemach uszczelniających.

Pierścienie zgarniające typu Z i ZZ

Mają za zadanie zabezpieczyć pracę zasadniczych uszczelnień tłoczyska, od których zależy szczelność zewnętrzna cylindra. Ich zadaniem jest nie dopuszczenie zanieczyszczeń stałych lub płynnych w postaci kurzu, błota lub cieczy aktywnej wrazz poruszającym się tłoczyskiem lub nurnikiem w kierunku uszczelnienia zasadniczego lub prowadnic tłoczysk.

Pierścienie prowadzące

Stosowane zarówno do dławnic jak i tłoków zabezpieczają kontakt metal-metal, odgrywają istotną rolę prowadzącą, znoszą radialne przeciążenia. Główne zalety to: niska ścieralność, samolubrykacja, ponadto nie wysychają, nie przywierają, nie blokują się.