WIBROIZOLATORY

Wibroizolacja układu drgań polega na minimalizacji amplitud drgańposadawianego urządzenia poprzez dodanie do jego konstrukcji dodatkowych elementów tłumiących - wibroizolatorów. Wibroizolatory wydatnie obniżają poziom drgań i wibracji maszyn a także obniżają generowany przez nie hałas

Zasady doboru wibroizolatorów:

Do prawidłowego doboru wibroizolatorów niezbędne są następujące informacje:

- rodzaj maszyny np. tokarka, prasa, wentylator, pompa, agregat prądotwórczy umożliwia ustalić czy będą to wibroizolatory ustawione swobodnie na posadzce np. talerzowe czy też przykręcane do posadzki np.

- ciężar całkowity maszyny i ilość otworów w podstawie (ilość punktów podparcia)częstotliwość drgań własnych maszyny wynikająca np. z prędkości obrotowej silnika, wirnika, ilości taktów itp. pozwala na dobór wibroizolatorów o takiej częstotliwości drgań własnych, które zapewnią optymalną skuteczność wibroizolacji

- rodzaj otworów w podstawie np. przelotowe niegwintowane lub gwintowane, nieprzelotowe gwintowane itp. umożliwia dobranie właściwego typu wibroizolatora

- grubość podstawy maszyny, warto sprawdzić, w celu stwierdzenia czy w dobranych wibroizolatorach jest wystarczająco długa śruba (czasem np. dla frezarek istnieje potrzeba wykonania dłuższych śrub) lub otwory są w niszach i śruby powinny być krótsze

- wymagania specjalne np. kontakt z żywnością, agresywne środowisko, wysoka temperatura itp.

Korzyści wynikające ze stosowania wibroizolatorów :

- zmniejszenie sił dynamicznych, przenoszonych z urządzenia na podłoże

- izolacja urządzenia od drgań przenoszonych przez podłoże

- obniżenie wibracji, drgań i hałasu w sąsiednich pomieszczeniach

- prosty montaż i precyzyjne poziomowanie maszyn i urządzeń

- niski koszt posadawiania urządzeń

- wyeliminowanie głębokich fundamentów

- poprawa dokładności obrabianych powierzchni

- skrócenie czasu inwestycji poprzez szybkie uruchomienieurządzeń posadawianych na wibroizolatorach

- szybka i łatwa zmiana lokalizacji maszyn i urządzeń w przypadku zmiany profilu pracy