PŁYTY I INNE WYROBY GUMOWE

Płyty gumowe

wulkanizowane produkowane są w kolorze za wyjątkiem płyt przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonane są również z jedną lub dwiema przekładkamitkaninowymi. Możliwe jest wykonanie płyt o podwyższonej ścieralności. Oferujemy też gumy porowate (mikroguma), gumy ryflowane lub z moletem krążkowym.

Sznury gumowe

są przeznaczone głównie do uszczelniania węzłówuszczelniających statycznych lub ruchowych pracujących jakouszczelnienia elastyczne. Zasady zabudowy tych uszczelnień sąidentyczne jak uszczelnień typu O-ring. Przed montażem należydokonać trwałego połączenia na wymagany wymiar poprzez klejenie lub wulkanizację.

Rodzaje:

SBR

-zakres temperatur od -20 do +70

- bardzo duże własności mechaniczne

- dobra elastyczność

- korzystne własności dynamiczne i zmęczeniowe

NBR(kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy)

- zakres temperatur od -30do +100

- odporna na oleje, smary mineralne, tłuszczowe

- rozcieńczone roztwory kwasów i zasad

- węglowodory alifatyczne

EPDM(kauczuk etylenowo-propylenowy)

- zakres temperatur od -50 do +130

- gorąca woda i para wodne

- płyny hamulcowe

- roztwory kwasów i zasad

- odporne na działanie tlenu, ozonu i promieniowania UV

SI (kauczuk silikonowy)

- zakres temperatur od -50 do +250

- parę wodną

- oleje i smary mineralne

- rozcieńczone roztwory soli

- alkohole

FPM/VITON (kauczuk fluorowy)

- zakres temperatur od -20 do +220

- oleje i smary syntetyczne

- węglowodory alifatyczne i aromatyczne

- kwasy, ciecze hydrauliczne

Ponadto oferujemy wyroby gumowe mające szerokie zastosowanie w przemyśle maszynowym, kolejnictwie itp. Są to wkłady sprzęgłowe o różnych kształtach, tuleje gumowe, kule gumowe, odbojniki...