TERMOIZOLACJE

Hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie energią. Wykładnikiem postęputechnicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych izolacji termicznych. Termoizolacje charakteryzują się: - ogniotrwałością do 1500 st.C

- niską gęstością pozorną do 1,5 g/cm3

- porowatością otwartą od 40% do 85%

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej poniżej0,6W/mK

Różnorodne technologie produkcji gwarantują znakomitą jakość asortymentu takiego jak:

- szczeliwa i sznury plecionestosowane są głównie dotermicznej izolacji mediów zarówno gorących, jak i zimnych,różnego rodzaju przewodów wodnych, parowych,uszczelniania kotłów, zbiorników, komór piecowych czy

- taśmy i tkaniny termoizolacyjneizolacje cieplne wszelkiego typu maszyn, urządzeń i instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami. Szczególnie często stosuje się je jako ekrany cieplne, izolacje w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła.Stosuje się je również jako uszczelnienia statyczne wszędzie tam, gdzie wysokim temperaturom towarzyszą stosunkowo niskie ciśnienia uszczelnianego medium i/lub duże nierówności kołnierzy. Taśm tych używa się również na przenośnikach taśmowych do transportu gorących przedmiotów i materiałów.

- tektury termoizolacyjne termicznej z użyciem termoodpornych wypełniaczy i lepiszczy metodami papierniczymi. Charakteryzuje je doskonała termiczna odporność na znaczne obciążenia mechaniczne pozwala na tektury jako materiału uszczelniającego.

- płyty CV produkowane są w wersji twardej i elastycznej w formatach 1000x1000 mm i 1000x500mm, grubość od 5,0 mm do 200 mm, powyżej 200 mm wykonywane płyty są klejone.

Oferujemy także kształtki CV: rury, cylindry, stożki, zatyczki, łuki, pierścienie i rynny ceramicznych i odpowiednio dobranych spoiw. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, niską przewodnością cieplną, niską gęstością i doskonałą odpornością na zmiany temperatury. Ze względu na doskonałą termoizolacyjność, odporność na wstrząsy cieplne, odporność termiczną oraz łatwość obróbki (także mechaniczną – frezowanie) produkty te znajdują zastosowanie w energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i w przemyśle ceramicznym