USZCZELNIENIA STATYCZNE

Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typ O-ring.

Mają głównie zastosowanie w węzłach uszczelniających statycznych rzadziej w ruchowych.

Wykonywane są standardowo z gum typu NBR; FKM; EPDM, VMQ ponadto AU,CR, FFKM i innych w zakresie twardości: 40-95 ShA. Wymagają zabudów zamkniętych, a powyżej ciśnienia 10MPa zalecane jest stosowanie pierścieni oporowych. Natomiast pierścienie typu X-ringdzięki symetrycznemu rozmieszczeniu warg w osiach przekątnych kwadratu posiadają większą stabilność w stosunku do O-ringów a to umożliwiastosowanie ich w warunkach wysokich obciążeń dynamicznych (skoki ciśnienia)

Pierścienie oporowe

Używane są do zabezpieczenia o-ringu przed wyciskaniem (wypychaniem) z rowka.

Uszczelnienie złączy śrubowych

Zbudowane jest z częścimetalowej o przekroju prostokątnym, która przenosi pełną siłę nacisku złącza gwintowanego oraz pochodzącą od ciśnienia medium uszczelnianego oraz gumowej o przekroju trapezowym, którego większa podstawa ulega odkształceniu sprężystemu a tym samym uszczelnia powierzchnię między łbem śruby i korpusem złącza. W niektórych konstrukcjach część gumowa u postawy trapezu posiada dodatkową wargę spełniającą rolę samocentrującej, umożliwiającej właściwy montaż uszczelnienia.